Czwartek 27 kwietnia 

 

”Ja jestem chlebem życia.”

 

Czujesz bezsilność? Idź do Jezusa. Nie możesz podnieść się z upadku? Idź do Jezusa. Chcesz mieć siłę do życia? Idź do Jezusa. Nasza wędrówka tu na ziemi jest bardzo męcząca, często też  błądzimy. Potrzebny jest nam pokarm, a Jezus jest chlebem życia. Ofiarował nam Siebie, abyśmy mogli mieć życie w obfitości. Życie w autorytecie Dziecka Bożego jest możliwe tylko z Jezusem, gdy przyjmujemy Go do swoistego serca, gdy karmimy się Nim. Takie życie prowadzi do życia wiecznego. Nie chodzi o to, aby ledwo żyć i jakoś dostać się do Nieba, ale żeby, mimo przykrości i również sukcesów, które czasami mogą nas zwieźć na złą drogę, zawsze szukać Jezusa i posilać się Jego Ciałem.