Czwartek 28 kwietnia

 

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości”.

Jezus mówi, że Jego radość będzie naszym udziałem, jeżeli będziemy wypełniali przykazania. Daje siebie za wzór miłości poprzez spełnianie przykazań Bożych. Przykazania są drogowskazami Bożej miłości, streszczają się w nakazie miłości Boga i bliźniego. A jak miłość i przykazania funkcjonują w naszej codzienności? Zachowanie przykazań pozwala pozostawać z Jezusem w bliskiej relacji, nie tracić z Nim kontaktu, czerpać z siły Jego miłości. Chrystus pokazuje nam też ważną rzecz, mianowicie to, że życie zgodne z sumieniem, z wyznawanymi zasadami, rodzi pokój i radość, a broni natomiast przed tym, co fałszywe i śmiercionośne. Jezu, daj nam siłę do wytrwania na dobrej drodze! Przemień nas w siebie!