Czwartek 28 marca

„A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.”

Królestwo Boże objawia się z całą mocą w osobie i misji Jezusa. Wystarczy popatrzeć z jaką łatwością wyrzuca złe duchy z ludzi. To jest moment manifestacji złego ducha i pełen mocy gest palca Jezusa, który wygania złego ducha z wnętrza człowieka. Uwalnianie człowieka spod władzy diabła jest oznaką Królestwa Bożego, które coraz bardziej rozszerza się wraz z przyjęciem Jezusa i wzrostem liczby Jego uczniów. Jezus broni w swojej mowie również i tych, którzy działają w Jego imię i wyrzucają złe duchy z ludzi. Przypisywanie komuś, że robi coś dobrego w imię złego jest sprzeczne same w sobie i pogrąża człowieka w grzechu oczerniania i zniesławiania. To jest poważny grzech, który zabija miłość w duszy grzesznika. Poniekąd jest to gorszy stan niż niemota i opętanie. Dla Boga to jest moment dotknięcia palcem opętanego, ale dłużej trwa przebijanie się ze światłem do duszy, która żyje uprzedzeniami do bliźnich, która tylko węszy jakiś spór, poniża bliźniego w oczach innych i przewrotnie odbiera jego dobre czyny. Taka postawa jest bardziej lub mniej uchwytna we własnym sercu. Czy mam tak wolne serce, że cieszę się, gdy ktoś robi coś dobrego i wspieram go w tym dziele? A może zazdrość zżera mnie od środka, ciągle porównuje się z innymi, usprawiedliwiając swoją opieszałość i małoduszność? Czy dostrzegam wokół siebie drobne gesty dobroci innych ludzi i okazuję im wdzięczność? Jezus palcem Bożym wyrzuca złe duchy, wprowadza ład i pokój w serce człowieka, by on mógł świadczyć, że królestwo Boże jest wśród nas. Maryjo, Akro Przymierza, Ty nam przynosisz Jezusa – Królestwo Boże na ziemi – wyjednaj nam łaskę życia w radości, w wolności i miłości, by zły nic nie miał w nas, a my cali należeli do Boga!