Czwartek 28 marca

 

”Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.”

Pan Jezus dzisiaj daje przykład życia kapłańskiego. Obmywa uczniom nogi za znak tego, że władza kapłańska jest też służbą. Takie znaki można czynić jedynie mając miłość w swoim sercu. Kapłan jest kimś, kto powinien przekazywać ludziom miłość Boga. Bez kapłanów nie byłoby Sakramentów. Eucharystia, czyli Ofiara Jezusa Chrystusa, nie może mieć miejsca bez kapłana… Módlmy się za kapłanów oraz o liczne powołania kapłańskie. Dziękujmy Panu za dar ich życia, prośmy o Ducha Świętego dla nich.