Czwartek 28 października 

 

„Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.”

 

Wszystkie ważne decyzje, wydarzenia Jezus otacza modlitwą. Rozmawia z Ojcem, jest z Nim w relacji. My powinniśmy naśladować Jezusa, iść za nim. Gdy modlimy się, to Bóg nas uświęca i w autorytecie Boga, będąc Dziećmi Bożymi, możemy uświęcać nasze otoczenie. Módlmy się za innych, przynośmy im radość, ku chwale Pana Boga. To, co dobre w nas, pochodzi od Ojca, sami nie jesteśmy w stanie czynić cudów, mniejszych, czy większych. Trwanie w relacji z Bogiem sprawia, że promieniejemy, a nasza twarz jaśnieje, przez co możemy nieść Dobrą Nowinę innym ludziom.