Czwartek 29 czerwca

 

 „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”

 

Piotr usłyszał od Jezusa, że Ten chce budować na nim swój Kościół. Kościół mocny i silny, którego nie przemogą piekielne bramy. Te słowa Jezusa były odpowiedzią na Piotrowe wyznanie wiary, na jego poddanie się prowadzeniu Ducha Bożego. Tak, jak każdy z nas bez pomocy Ducha Świętego nie może wyznać, że Jezus jest Panem, tak samo Piotr nie mówił od siebie, lecz przez pośrednictwo Ojca, który jest w niebie. Bóg w każdym z nas widzi cząstkę Kościoła, każdego z nas wzywa do współtworzenia Go, do budowania wspólnoty, a także do tego, by swoją postawą umacniać Kościół. Podążając za Piotrem- wyznawajmy odważnie, że Jezus jest Panem. Bez snucia domysłów, kierując się wiarą, ufnie przyjmijmy Prawdę, jaką objawił nam o sobie Bóg. A Jezus z tej naszej wiary i oddania się Jego woli, wyda w naszym życiu piękne owoce. Tylko oddajmy wszystko Panu. Daj nam Panie łaskę odrzucenia zwątpienia i przymnóż nam wiary, by całe nasze życie, było przesycone wiernym oddaniem się Tobie, byśmy we wszystkim szukali przede wszystkim Ciebie. Chwała Tobie Jezu.