Czwartek 29 maja

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.

 

My często usilnie poszukujemy radości i szczęścia, ale łatwo możemy się oszukać. Bóg stworzył nas do radości, która nie wyklucza smutku. Prawdziwa radość pochodzi z miłości, z odkrycia obecności Chrystusa w naszym życiu. Jest darem serca kochającego bezinteresownie, dającego siebie w darze bliźnim. Cokolwiek przeżywamy w swoim życiu, smutnego czy radosnego, jest darem Boga. Boże, bądź uwielbiony! Jezu, proszę, abyśmy każdą chwilę życia przeżywali z Tobą!