„Jeśli Kto Zachowa Moją Naukę, Ten Śmierci Nie Zazna Na Wieki”Jezus nadal mówi do ludzi, którzy w Niego uwierzyli. Mają wytrwać w Jego nauce i mają tę naukę zachować. Nie zmieniać jej pod wpływem toczących się dyskusji i demonstrowanej niewiary i trwać przy niej do końca. Traktować i kierować się wiarą, nadzieją i miłością. Ponieważ zbawienie człowieka w Chrystusie jest pewne i wieczne. Skutkiem wiary w Niego, będzie to, że jego uczeń “nigdy nie zazna śmierci”. Chwała Boża spoczywa na Jezusie, gdy Ojciec czyni przez Niego cuda oraz wtedy, gdy Jezus przekazuje Jego słowa. Jezus jeszcze raz powtarza: „JA JESTEM”, bo to jest Jego boskie imię. On jest tym jedynym Bogiem. Tak czekali na Mesjasza, a kiedy przyszedł nie uwierzyli Mu. Ta historia się powtarza. Wielu ludzi szuka Boga w swoim życiu, chce Go doświadczyć i poczuć, ale nie wierzy że on jest tu obok nas. Bóg zawsze działa, chce do końca otworzyć nam serce i oczy, ale człowiek nie chce w to uwierzyć, wręcz w ogóle nie próbują tego dostrzec. Obecność Boga w życiu jest bowiem dla wielu bardzo niewygodna. Kiedy pozwalamy Bogu być w naszym życiu, coraz trudniej przychodzi nam robić to, na co mamy ochotę i zaczynamy robić to, co jest naprawdę dobre dla nas. Często nie rozumiemy tego i buntujemy się. Dlatego tak ważne jest określenie, co ja tak naprawdę chcę w życiu – czy szukam prawdziwego szczęścia w zbawieniu, które kosztuje, czy też raczej doraźnych przyjemności, po których ostatecznie pozostaje pustka. Jezus mówi: „Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Kto nie zachowa Jego nauki, zazna śmierci. I będzie jej zaznawał przez całą wieczność.