Czwartek 3 kwietnia

„Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”.

 

Jezu, stałeś się człowiekiem, czynisz cuda, uzdrawiasz, jesteś z nami w Słowie Bożym, w Sakramentach świętych, a mimo to nasze serca potrafią się na to wszystko zamykać. Słowa, które wypowiedział Jezus do Żydów, zawierają w sobie głęboką mądrość, pozwalającą rozróżniać postępowanie człowieka po jego działaniu. Zastanówmy się jak oceniamy siebie i innych ludzi? Czy na podstawie słów, czy na podstawie owoców postępowania? Jaka jest nasza wiara? Prośmy Ducha Świętego, by otwierał nasze serca i oświecał dusze!