NIESKOŃCZONA WARTOŚĆ MSZY ŚWIĘTEJ

3. Przebłaganie i zadośćuczynienie za nasze grzechy; błaganie o wszystko, czego potrzebujemy.


Izaak, jedyny syn Abrahama, nie został złożony w ofierze na górze Moria. Na Kalwarii Jezus cierpiał i umarł za nas, pro peccatis, z powodu naszych grzechów. Ten owoc przebłagania i wynagrodzenia obejmuje także dusze tych, którzy poprzedzili nas i przebywają w Czyśćcu, oczekując na szatę godową, aby wejść do nieba.

Ofiara eucharystyczna sama z siebie i z własnej mocy dokonuje odpuszczenia grzechów, „ale dokonuje tego w sposób pośredni… Na przykład, osoba, która prosi Boga o łaskę zmiany życia i wyspowiadania się bez uczestniczenia w ofierze, otrzyma j ą jedynie na mocy swojej żarliwości i nadprzyrodzonego wstawiennictwa. Ale jeżeli uczestniczy we Mszy świętej w tym właśnie celu, jest rzeczą pewną, iż-skutecznie otrzyma tę łaskę, o ile nie będzie ternu stawiała przeszkód.

Ofiarując się Ojcu, Jezus Chrystus modli się za wszystkich. On żyje, aby się wstawiać za nami. Czy jest lepsza chwila od Mszy świętej, by prosić o to, czego tak bardzo potrzebujemy?

Każda Msza św. ofiarowana jest za cały Kościół, który z kolei wstawia się za całym światem. „Ilekroć sprawowana jest Msza święta, krew z Krzyża jak deszcz spada na świat. Wraz z Kościołem modlimy się w sposób szczególny za Papieża, biskupa diecezji, własnego biskupa i za wszystkich, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obok tego ogólnego owocu Mszy świętej są również odrębne owoce dla tych, którzy uczestniczą w Świętej Ofierze: którzy zatroszczyli się o jej odprawienie. Szczególny owoc przypada kapłanowi, gdyż od jego woli zależy, czy Msza zostanie odprawiona. W tym szczególnym owocu uczestniczą akolici, kantorzy… i cały lud święty obecny w czasie tej Ofiary; każdy według swej miary. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach… i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane… Za nich składamy Tobie tę Ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu -prawdziwemu.

Poza owocami uwielbienia i adoracji Boga Msza święta przynosi nieskończoną! nieograniczoną ilość owoców odpuszczenia naszych grzechów i uprasza to wszystko, czego potrzebujemy, ale te owoce są skończone i ograniczone, zależą od naszych dyspozycji. „Sakramenty godnie celebrowane w wierze udzielają łaski, którą oznaczają . Są one skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus (…). Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje. Dlatego jest tak ważne przygotowanie duszy do uczestnictwa w tym wyjątkowym Sakramencie. „Czy jesteście na niej obecni – pyta św. Jan Maria Yianney – z taką samą postawą, jak Matka Najświętsza na Kalwarii, pamiętając o obecności tego samego Boga i żywiąc gotowość poniesienia takiej samej ofiary?.

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby udział w Ofierze eucharystycznej był dla nas źródłem zaspokojenia i wzrostu pragnienia Boga.