Czwartek 30 grudnia 

 

„Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.”

 

Prorokini Anna przyjęła postawę czuwania. Stale służy, mówi o Bogu. Była gotowa, aby zobaczyć Mesjasza. Zadajmy sami sobie pytanie, kiedy ostatnio daliśmy siebie w poście, w głoszeniu, czy innej posłudze? Czyniąc to, stajemy się co raz bardziej gotowi na przyjście Jezusa. Z pokorą patrzmy w serce, aby się przekonać tym, co w nim jest.