Czwartek 30 marca

 

<<Ja jestem>>

Trwajcie w słońcu bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. W miarę zbliżania się do Wielkanocy coraz wyraźniej słyszymy o tajemnicy naszego odkupienia. Zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu krwią Jezusa, jako dar Boga. Wszystko jest w nas, możemy przyjąć tę łaskę lub odrzucić. Pielęgnujmy wdzięczność za ten wielki dar. Imię „ja jestem „, które mówi Jezus, to imię Boga przymierza. Jezus w ewangelii ujawnia sukcesywnie nowość tego przymierza , które bóg zawarł z całym światem najpierw po potopie, a ostatecznie przez mękę i śmierć Swoją. Jezus mówi otwarcie o swoim boskim pochodzeniu. Zachowując naukę Jezusa mamy pewność, że nie zbłądzimy w ciemnościach. Niby nauka Jezusa jest prosta i jasna, ale Jezus wie że nauka Jego nie jest łatwa, dlatego próbuje ciągle wytworzyć w nas łaskę zrozumienia słów, które do nas mówi każdego dnia. Dla nas jest to otucha na nadchodzące dni ciemności,że my się na pewno nie pogubimy, bo będzie z nami Pan. Jezus Ty powiedziałeś, zanim Abraham stał się JA JESTEM.