„Uważajcie na to, czego słuchacie.” 

Każde przeczytane, czy usłyszane słowo pozostawia w nas swój ślad. Potrzeba wiele roztropności i wiedzy nie tylko wypowiadającym, ale i słuchającym. Pan nas przestrzega: „Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą.” Oznacza to, że każdą wiadomość przyjmować trzeba ze sporą dawką krytycyzmu – możemy to nazwać ostrożnością, bowiem na bazie informacji pozyskanych budujemy też sądy, oceny zdarzeń – te zaś są odzwierciedleniem naszego życia duchowego.