Czwartek 4 czerwca

„(…) Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. 

Nasze najlepsze chęci bez łaski Bożej na nic się zdadzą. Wierne trwanie przy Bogu niezależnie od okoliczności wymaga dojrzałości duchowej, a przede wszystkim głębokiej relacji z Bogiem. A z kolei głęboka relacja buduje się poprzez pewne, regularne „rytuały”; gesty, rozmowy, zachowania. Małżeństwom, rodzinom, zgromadzeniom, zaleca się regularne, częste rozmowy, otwieranie się przed innymi, dbałość o relacje i drugiego człowieka w każdej sytuacji. Aby nasza relacja z Bogiem była silna i trwała, pomocne i niezbędne są pewne „nawyki” i zasady. Np. postanowienia: że codziennie o danej porze się modlę, że co miesiąc przystępuję do sakramentu pokuty, w dniu wypłaty składam dziesięcinę na określony cel itp. Przeplatając życie modlitwą, rozmową z Bogiem, uczynkami napędzanymi relacją z Nim, sprawiamy, że na grzech nie zostaje nam ani miejsce, ani czas. Okoliczności będą sprzyjać, pokusy będą, ale jeżeli będzie w nas dużo Boga, poradzimy sobie z tym. Nasza dusza, serce, nie lubią pustki – jeśli nie będzie tam Boga, będzie wszystko co od Niego odciąga i prowadzi do diabła. Szukajmy Boga, oddawajmy Mu się wciąż, w całości, zawierzajmy całe swoje życie. Prowadź nas Panie i wypełniaj Tobą.