„wysłał ich po dwóch….dokąd sam przyjść zamierzał” 


Pan Jezus miał zamiar udać się do konkretnych miejsc, by tam szukać człowieka. Wpierw jednak posłał przed sobą uczniów. Nie chodziło o przygotowanie gruntu, ale o pośrednictwo. Pan zapowiada, że odtąd ludzie ludzi przygotowywać będą na Jego przyjście. Bóg potrzebuje człowieka, by ten miał zaszczyt wziąć udział w dziele zbawienia dusz. Potrzeby ewangelizacyjne są dzisiaj również wielkie jak wtedy. Rozejrzyj się dokoła- ilu jest jeszcze ludzi, którym trzeba zanieść dobrą nowinę o Bogu kochającym człowieka.