TY JESTEŚ MESJASZ

Chrystus, doskonały Bóg, doskonały Człowiek.


Pomimo upływu tak długiego czasu Jezus pozostaje dla wielu ludzi, którzy nie posiadają nadprzyrodzonego daru wiary lub żyją w opieszałości, postacią zamazaną, niekonkretna. Również my możemy Mu odpowiedzieć tak, jak to uczynili Apostołowie owego dnia w Cezarei Filipowej: jedni powiadają, że byłeś wielkim idealistą, inni… Zaprawdę, bardzo aktualne są słowa Jana Chrzciciela: Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.

Jedynie Boży dar wiary pozwala nam głosić wraz z Magisterium Kościoła: „Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa. który jest Synem Bożym. Jest On Słowem wiekuistym; zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami i współistotny z Ojcem…. Wierzymy, że w Jezusie Chrystusie istnieją dwie natury: boska i ludzka, odrębne i nieoddzielne, oraz jedna Osoba. Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, niestworzona i wieczna, która przyjęła ciało za sprawą Ducha Świętego w najczystszym łonie Maryi Dziewicy. Jezus Chrystus narodził się w największej nędzy opiewany przez chóry aniołów niebieskich, cierpiał głód i pragnienie, męczył się i musiał odpoczywać – także wśród skał bądź przy studni, zasypiał ze zmęczenia w łodzi wśród rybaków, płakał nad grobem swego przyjaciela Łazarza, przeżywał strach i przed cierpieniem i upokorzeniem krzyża.

Jezus jest również doskonałym Człowiekiem. I to Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa, równe nam we wszystkim z wyjątkiem grzechu, stało się dla nas drogą do Ojca. On dzisiaj żyje i pozostaje ten sam – dlaczego szukacie Go wśród umarłych? „Jesus Christus hen, et hodie, ipse et in saecula (Hbr 13,8). Jak bardzo lubię powtarzać te-słowa: Jezus Chrystus, ten sam, jaki był wczoraj dla Apostołów i dla wszystkich poszukujących Go, żyje dziś dla nas i żyć będzie na wieki. My, ludzie, swoimi zmęczonymi czy też zmąconymi oczyma nie potrafimy czasem odkryć Jego oblicza, mimo Jego stałej, ponadczasowej obecności, ponieważ brakuje nam miłości. „Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.