Czwartek 5 stycznia

 

„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.

 

Spotkanie z Chrystusem ma w sobie coś niezwykłego, niepowtarzalnego. Każde przebywanie z Mistrzem przemienia nas i napełnia radością, miłością, którą możemy się dzielić z innymi. Jezus zawsze wychodzi na spotkanie z człowiekiem, jest dostępny cały czas, zna każdego z nas. Ten, kto Go autentycznie spotkał nie może o tym łatwo zapomnieć. Tak stało się z Filipem, który poruszony spotkaniem z Chrystusem, dzieli się swoimi wrażeniami z Natanaelem. Także i nas Jezus zaprasza, abyśmy podzielili się z bliźnimi naszą wiarą. Jezu prosimy Cie, uczyń nas Twoim narzędziem mówienia zawsze o Tobie i czynienia dobra na Ziemi. Niech każdy z nas wyznaje co dnia: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.