„Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.

 

Uczony w piśmie zbliża się do Jezusa i zadaje mu pytanie, które było dla niego bardzo ważne. Zwraca się z tym pytaniem do Nauczyciela, do swojego Mistrza, a my do kogo zwracamy się z najważniejszymi pytaniami? Kim jest ta osoba? Chrystus kolejny raz potwierdza, że w naszym życiu najważniejsza jest miłość. Miłość Boga jest bezwarunkowa, niezmienna, jest wzorem do naśladowania. Miłowanie Boga całym sobą odnosi się do naszego życia, pragnień, uczuć. Dusza człowieka ufającego Bogu lgnie do Niego i wywyższa Go ponad wszystko. Miłowanie Boga to też, otwieranie się całkowicie na Boga dającego życie, na dobro i szczęście płynące od Niego. Kto skupia się na Bogu (jedynym) czyli na Miłości, ten zyskuje też pokój i wewnętrzną harmonię. Jezu, zapal nasze serca Twoim ogniem, abyśmy płonęli jak Twoje pochodnie i oświecali innym drogę.