Czwartek 6 kwietnia 

 

„Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».”

 

Dzisiaj odwołujemy się do naszych kapłanów. Wielki Czwartek przypomina nam w jakim celu zostali powołani, ale jakie powołanie mają ludzie świeccy? Jest to powołanie do miłości. Pan Jezus nas ukochał do końca, więc i my tak czyńmy. Pomagajmy innym uwolnić się od ich niemocy, grzechu, ale nie z powodu wypełniania zasad, ale z miłości.