Czwartek 6 lutego

„Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.”

 

Jezus dzieli się swoją mocą z najbliższą gwardią – apostołami. Z ludzkiego punktu widzenia nie są oni idealnymi ludźmi, ale są ludźmi, którzy potrafią działać w zespole i z pomocą Jezusa, który jest obecny pośród nich. On też przekazuje im swoją władzę, by ukazywali moc słowa przez dokonywanie cudów. Samo już słowo mam moc zmiany człowieka. Jak często słucham różnorakich wiadomości, często ukazujących zło na świecie, a jak często słucham słowa Jezusa, Jego Dobrej Nowiny na moje życie? Im częściej słuchać będę słowa Jezusa tym moje życie stanie się również cudem. „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105).