Czwartek 6 sierpnia

„Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!”

Jezus nieuatannie jest blisko każdego z nas. Jeśli tylko człowiek w pełnej wolności otworzy serce dla Boga, On dotyka i uzdrawia to, co poranione, co potrzebuje łaski przemiany. Ilekroć byśmy nie upadli, Pan mówi:” Wstań, nie lękaj się!”. Często, gdy podwinie nam się noga i pobłądzimy, włącza się w nas ludzkie myślenie, że już teraz czeka nas tylko kara, że nie zasługujemy na miłość, uznanie. To prawda, że trzeba ponosić konsekwencje swoich grzechów czy błędów. Ale ważne, aby pamiętać, że jesteśmy umiłowani dziećmi kochającego miłością miłosierną Ojca. Bóg zawsze nam wybacza. Potrzeba tylko naszego wtulenia się w Niego – poprzez szczerą skruchę serca, sakrament pokuty, powrót do Ojca, by z ochotą żyć znowu dla Niego. Króluj nam Chryste na wieki!