Czwartek 7 Grudzień

<<Spełnienie woli Ojca drogą do Królestwa >>

Zdobycie wiedzy wcale nie musi być połączone z mądrością naszego życia . Człowiek mądry to ten który wybiera Boga jako przewodnika , słuch Jego wskazań, szuka Jego bliskości, czerpie ze źródła życia, uczy się Jego miłości i dzieli się doświadczeniem Boga z innymi. Spójrzmy na budowniczych z dzisiejszej Ewangelii. Trudzili się , budowali, każdy według własnego pomysłu, ale jeden zapomniał, że musi być dobry fundament, fundament miłości Boga ,siebie i bliźniego. Woda i wicher obnażyły prawdę i z domu bez fundament została ruina, natomiast dom na skale przetrwał. Tak jest i w naszym życiu, trudności , przeciwności, słabości, będą uderzały w nas bez litości, tego nie unikniemy. To obnaży naszą wiarę , wierność i miłość do Pana. Jezus zachęca nas do wsłuchiwania się w to co do nas mówi . Wypełnianie Jego woli jest gwarantem naszego szczęścia wypełnionego wiarą, nadzieją i miłością. Rozwijajmy talenty które daj Bóg , nie zakopujmy ich, pielęgnujmy , aby przyniosły owoc stukrotny.

Prawda to niezniszczalny fundament , jeżeli jest zanurzona w Bogu.