<<Zachować naukę Jezusa. >>

Pan zawarł nowe przymierze z całym rodzajem ludzkim. Przez ofiarę swojego Syna możemy trwać w Bogu bo miłosierny Ojciec wszystko nam przebaczył. W dzisiejszej ewangelii Jezus uświadamia nam jak ważna jest taka znajomość. Gdy zachowujemy naukę Pana, mamy pewność, że nie zbłądzimy w ciemnościach tego świata. Ewangelia uczy nas, że Jezus był, jest i będzie do końca naszych dni jak obiecał. Nauka Pana jest prosta i jasna . To miłość i miłosierdzie. Ale to, że taka jest wcale nie znaczy, że jest łatwa. My jak Żydzi nie chcemy słuchać Słowa Pana, popełniamy te same błędy, nie szukamy serca Boga , nie szukamy w Jego słowie prawdy o Nim samym. Choć sporo wiemy, mało robimy, nic nie jest poparte czynami. Taka nauka, która wymaga miłości i ofiary nie jest dla wszystkich wygodna. Nieuporządkowana przeszłość nie pomaga. Wiele sfer nie można uleczyć. Grzech pęta nas w swoje sidła. Trzeba tu Bożej mądrości i współpracy z Bożą wolą. Jezus ogłasza się nam jako ten istniejący wiecznie, ten który ma daną wszelką władzę. Dajmy się pociągnąć Bożemu Słowu przylgnijmy do Pana.