NADPRZYRODZONA MISJA KOŚCIOŁA

3. Chrześcijanie wyrażają jedność swego życia w krzewieniu dzieł sprawiedliwości i miłosierdzia,


Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych…

Od parnego początku Kościoła, chrześcijanie wszędzie zanosili wiarę, a cała rzesza braci „angażowała swe siły i życie na rzecz wyzwolenia z wszelkiej formy ucisku celem promocji godności ludzkiej. Doświadczenie świętych i przykład tylu dzieł oddanych na służbę bliźniego stanowią bodziec i rzucają światło na konieczne dzisiaj inicjatywy wyzwoleńcze, które są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.

Wiara w Chrystusa skłania nas, abyśmy poczuli się solidarni z innymi ludźmi, z ich problemami i niedostatkami, ich niewiedzą i brakiem środków finansowych. Ta solidarność nie jest „nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wiele osób, bliskich czy dalekich”, ale ,jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego; czyli dobra wszystkich i każdego, bowiem wszyscy jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Wiara każe nam żywić głęboki szacunek dla wszystkich osób i nigdy nie pozostawać obojętnymi wobec potrzeb innych ludzi: Uzdrawiajcie -chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie źle duchy… Podążanie za Chrystusem ma się wyrażać w dziełach sprawiedliwości i miłosierdzia, w zainteresowaniu zasadami społecznej nauki Kościoła oraz w ich realizacji przede wszystkim w naszym własnym środowisku, gdzie żyjemy.

O każdym z nas powinno się na koniec życia powiedzieć, że podobnie jak Jezus Chrystus przeszedł, dobrze czyniąc: w rodzinie, wśród kolegów w pracy, wśród przyjaciół i tych wszystkich, których z jakichś powodów spotykamy na naszej drodze. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa winniśmy być siewcami braterstwa w każdej chwili i we wszystkich okolicznościach życia. Kiedy mężczyzna i kobieta żyją dogłębnie duchem chrześcijańskim, wszystkie ich działania i relacje odzwierciedlają i ukazują miłość Boga i niewyobrażalne dobra Jego Królestwa. Jako chrześcijanie winniśmy kłaść na swoich codziennych relacjach rodzinnych, przyjacielskich, sąsiedzkich, w pracy i odpoczynku, pieczęć miłości chrześcijańskiej, którą jest prostota, umiłowanie prawdy, skromność, wielkoduszność, solidarność i radość.