Czwartek 7 sierpnia

„Idź za Mną, szatanie! Przeszkadzasz Mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”

 

Pan, przez to ostre stwierdzenie „Idź za Mną” wypowiedziane do Piotra, uzmysławia nam jak istotne jest zaufanie Jego mocy. Chcąc, by się wypełnił Boży plan, tak jak kiedyś Piotr – a my dzisiaj, musimy kroczyć za Jezusem, i unikać wyprzedzania i narzucania swoich pomysłów Mistrzowi. Nie mamy być egoistami, myślącymi tylko o swoim dobru. A wypełnianie misji, którą zaplanował dla nas Pan jest właśnie tego odwrotnością. Pan przywołuje nas do tego, byśmy nie zatrzymywali się na naszych ludzkich pewnościach, przekonaniach, na naszym ludzkim myśleniu, ale szukali sposobu pojmowania sytuacji jak On. Jak często myślę tylko po ludzku? A może trzeba się zapytać, kiedy myślę jak Bóg?