Czwartek 8 Luty

 

<<Wiara Syrofenicjanki>>

Zasadniczym celem Jezusa jest głosić dobrą nowinę .Bóg przygotował ludzi na jej przyjęcie . Tak też czyni i dla nas rozszerzając Dobrą Nowinę o głoszenie Ewangelii. Jezus pokazuje nam ciągle jacy jesteśmy , a jacy powinniśmy być. Co ma wyzwolić w nas wiarę i pokorę . Wszystko zależy od postawy naszego serca, a nie od gestów związanych z tradycją .Bo czy wszystko zależy od postawy jaką przyjmiemy, czy uniżenie w geście przyklękania , które jest tradycją , jest ważniejsze niż sam gest.. Z serca bierze się bowiem wszystko co jest ważne, autentyczne, co chcemy pokazać drugiemu człowiekowi. Jezus pokazuje najpierw nam jak mamy przygotować nasze serca , a potem wyrażać wszystko co chcemy powiedzieć , a nasza postawa zewnętrzna ma być wyrazem postawy duchowej. To co robimy na zewnątrz ma być szacunkiem dla tego przed kim się znajdujemy. Postawa uniżenia nie wynika z gestu zewnętrznego, ale z postawy serca. Ufamy Tobie Panie choć droga do otrzymania daru bywa niekiedy długa i trudna , Ty jednak nigdy nie odmawiasz tym którzy proszą .