Czwartek 9 Czerwca

 

<<Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie>>

W ewangelii dzisiejszej Jezus w swojej mowie mówi nam co Go czeka. Podczas ostatniej wieczerzy modli się za kościół, za uczniów, za uświęcenie w prawdzie, zachowanie od zła , o jedność . Prawda i jedność w kościele są zaczynem chwały do jakiej zaprasza nas Bóg w Jezusie. Trwanie w jedności nie jest łatwe, bo ile ludzi tyle zdań. Wszystko wypływa z naszego serc. A jak serce poranione trudno go leczyć. Gdy mamy moc Ducha wtedy otwieramy się na ludzi gotowi służyć. Gdy zamkniemy się w sobie nie damy rady udźwignąć naszego kamiennego serca. Aby przyjąć i realizować intencje Jezusa trzeba poznać Jego miłość do każdego z nas. Jezus uwiarygodnił swoje słowa przez oddanie życia za kościół i za nas w ofierze krzyża . Nauczmy się dzielić sercem z innymi w jedności z Chrystusem. Panie wlej w nas Swojego Ducha.