W czwartek (11. kwietnia br.), w Tygodniu Miłosierdzia, nasza Wspólnota rozpoczęła spotkanie formacyjne o godz. 19.00. Zebraliśmy się w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach, aby trwając w wielkanocnej radości, wielbić Pana. Zapalona świeca – symbol Chrystusa, przypomina nam, że Jezus żyje i jest obecny pośród nas. Modlitwie przewodziły tym razem Ula i Danusia, a nad śpiewam tradycyjnie czuwała Emilka. Wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie zagłębiliśmy się w „nocną” rozmowę Jezusa z Nikodemem (J 3, 1- 8). W ciszy wsłuchiwaliśmy się, co mówi do nas Pan. ,,Tak jest z tymi, którzy narodzili się z Ducha” – usłyszeliśmy w przeczytanym fragmencie i tą pieśnią zakończyliśmy pierwszą część spotkania.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji księdza Tomasza o Kościele. Usłyszeliśmy, że Kościół narodził się z boku Chrystusa, gdy wypłynęła krew i woda. W modlitwie brewiarzowej, przeznaczonej na Wielki Piątek św. Jan Chryzostom potwierdza, że z boku Jezusa wziął początek Kościół – Oblubienica. Natomiast Kościół objawił się przez Zesłanie Ducha Świętego. Przyglądaliśmy się bliżej, jaki był początek Kościoła, analizując popostępowani Apostołów: Piotra i Jana (Dz, 4 – 5). Te fragmenty rozważamy w lll Tygodniu Wielkanocnym.

Kościół działa mocą Słowa i znaków, które to Słowo potwierdzają. W czasie każdej Mszy Świętej modlimy się za Kościół. Czy jesteśmy tego świadomi? – zapytał ks. Tomasz.

W dalszej części konferencji usłyszeliśmy o znakach miłości wobec Kościoła. Są nimi: mówienie dobrze o Kościele i jego sługach, powściągliwość w złym mówieniu, zaangażowanie w życie parafii poprzez różne posługi (np. lektora), taca na utrzymanie Kościoła.

Po zakończonej konferencji Kapłan odpowiadał na pytania dotyczące Kościoła. Następnie wysłuchaliśmy bieżących ogłoszeń. Wspólnie odmówiliśmy modlitwę Pańską i ks. Tomasz udzielił błogosławieństwa. Wyśpiewaliśmy też Apel Jasnogórski, kierując myśli i serca do ukochanej Matki, Maryi. Niech Ona czuwa nad nami i całym Kościołem, bo Kościół – jak usłyszeliśmy w konferencji – jast naszą Matką, bo rodzi nas do nieba.

Opracowała: Jolanta Wołosiak