CZYM JEST KURS FILIP?


Chrześcijaństwo to nie system prawd lub zbiór praw, które trzeba wypełnić. To jest życie. Kto spotkał Jezusa i doświadczył nowości wyzwolenia, nie tylko jest inny: jest zupełnie nowym stworzeniem – jak mówi św. Paweł. Skoro w wielu chrześcijanach nie odbija się szczęście i głęboka radość człowieka, który znalazł wielki Skarb, trzeba zapytać, czy znaleźliśmy już ten Skarb.

Często zapominamy, że Ewangelia jest dobrą nowiną czyli radosnym głoszeniem czegoś, co już się wydarzyło, a mianowicie, że dokonało się już całkowite zbawienie pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi przez śmierć, zmartwychwstanie i wyniesienie do chwały wiecznej Jezusa Chrystusa. Proklamacja opiera się na radosnej wiadomości: Jezus już nas zbawił! Oczywiście nie osiągniemy pełni życia dopóki nie spotkamy Boga twarzą w twarz, ale musimy zacząć już teraz, ponieważ już jesteśmy pojednani i dzięki Krwi Chrystusa został zburzony mur, który nas oddzielał od Boga. Jezus zgładził grzechy świata. Królestwo Boże jest pośród nas.

Zatem Celem kursu „Filipa” jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem jako Panem i Zbawicielem, tak aby w pełni żył Ewangelią na codzień.