Dnia 10.03 br. nasze wspólnotowe spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy animowanej przez Marlenę i Iwonę. Uwielbialiśmy Jezusa, dziękowaliśmy Mu, a także prosiliśmy Ducha Świętego o Jego dary. Po wspólnej modlitwie wysłuchaliśmy prelekcji Antoniego Tompolskiego, członka Rady Krajowej Służby Charis o potrzebie osobistego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji świata.
To właśnie ewangelizacja jest priorytetowym zadaniem Kościoła. Ewangelia wg Św. Mateusza kończy się stwierdzeniem, że Jezus wezwał Apostołów do „czynienia innych uczniami”. Nowa Ewangelizacja to m.in. próba poszukiwania nowych sposobów transmisji wiary, przystępnej dla jej adresatów. Odkąd rozpoczęła się pandemia internet stał się jeszcze większą platformą głoszenia Dobrej Nowiny.
Każdy z nas otrzymuje wezwanie, by być uczniem Chrystusa i czynić uczniów dla Niego. Uczniostwo uruchamia w procesie ewangelizacji tzw. pomnożenie, a wiadomo, że pomnożenie w dłuższej perspektywie czasu jest niezwykle efektywne. Dwunastu Apostołów, gdyby zrobiło dokładnie to, co Jezus czyli przez 3 lata każdy z nich uformowałby po dwunastu uczniów, to wystarczyłoby 7 pokoleń, aby z ewangelizować ówczesna populację świata.
Po konferencji wysłuchaliśmy kilku krótkich świadectw
Na następne spotkanie (17.03) ks. Tomasz poprosił, by każdy z nas przesłał mu krótkie świadectwo: „Jak zachowują niezłomną nadzieję w Bogu w obecnej sytuacji na świecie”.
Opracowała: Katarzyna Strzałek