W czwartek 25 maja br., pod  obecność naszego duchowego opiekuna, ks. Jerzy Janowski zaproponował nam refleksję nad kwestią wypoczywania. Rozważanie poprzedziła jak zwykle modlitwa a ponieważ zbliża się Uroczystość Pięćdziesiątnicy, dlatego nasze wezwania skupiały się na upraszaniu darów Ducha Świętego.

Po modlitwie Prelegent zapytał, czy spowiadamy się z tego, że źle odpoczywamy. Ale co oznacza stwierdzenie: dobrze odpoczywać?

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg po stworzeniu świata tj. siódmego dnia odpoczął. Również wcielony Syn Boży, o czym możemy przeczytać w Nowym Testamencie, zachęca swoich apostołów: „Pójdźcie sami na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco”. Św. Grzegorz z Nazjansu wzywał; „Módl się, pracuj i odpoczywaj”.

Odpoczynek fizyczny jest bardzo potrzebny, bo dodaje sił do pracy, ale równie potrzebny jest odpoczynek w Chrystusie (np.rekolekcje). Trzeba wejść w głęboką relację z Bogiem: zachwycać się pięknem stworzonego świata, słuchać (śpiew ptaków, szum strumyka), czuć piękne zapachy, patrzeć- bo Bóg przez wszystko do nas przemawia. Planując np. wakacje należy dać władzę Chrystusowi. Należy też przygotować się fizycznie, duchowo i finansowo. Ważna jest zmiana otoczenia. Dobrze jest odpoczywać dynamicznie, uwierzyć w siebie, że jestem w stanie z Bożą pomocą pokonać wszelkie ograniczenia, bo odpoczynek tworzy nowego człowieka- tak podsumował ks.Jerzy. 

Po wysłuchaniu konferencji Ula i Małgosia podzieliły się świadectwami o dobrym odpoczynku, natomiast MMarcin mówił o doświadczeniu bycia we wspólnocie. Na zakończenie uwielbiliśmy Maryję wyśpiewując Apel Jasnogórski, a ks.Jerzy nas pobłogosławił, abyśmy wierni słowom Chrystusa ,,odpocznijcie nieco” (czyli, tyle co trzeba) dobrze zaplanowali i przeżyli zbliżający się czas wakacyjnego odpoczynku.

Opracowała: Jolanta Wołosiak