DRUGI DZIEŃ EWANGELIZACJI W ŁOSICACH

 

Drugi dzień rekolekcji ewangelizacyjnych w Łosicach poświęcony był tematyce grzechu i łaski zbawienia otrzymanej od Jezusa Chrystusa. Dynamika spotkań była podobna do tej, którą zastosowaliśmy pierwszego dnia, choć pojawiły się nowe elementy. Jak zwykle rozpoczął Zdzisław katecheza kerygmatyczna z rekwizytami skupiając się na istocie grzechu.

Podczas gdy ksiądz Tomasz kontynuował katechezę okazując dar zbawienia. Bardzo przejmującym dla słuchaczy był moment, gdy ksiądz zaczął przybijać do wielkiego krzyża kartki z wypisanymi na nich grzechami. Słuchacze na ten czas byli poproszeni aby zamknęli oczy i wsłuchali się w dźwięk wbijanych gwoździ. Gdy na krzyżu znalazły się wszystkie kartki parafianie po otwarciu oczu mogli bez wątpienia znaleźć niejeden grzech, który popełnili w swoim życiu. Akt ten był symbolicznym oddaniem grzechów Jezusowi, bo tylko on przyjmując grzech potrafi stracić życie i je odzyskać. Tymczasem człowiek, jeśli chce zatrzymać swoje grzechy ryzykuje śmierć nieodwracalną. W ostatniej części pierwszego spotkania Bartek nawiązując do powyższej inscenizacji opowiedział historię swojego życia przekonując wszystkich, ze tylko Jezus jest w stanie na trwałę uwolnić nas od naszych grzechów. Gdy w pokorze serca wyznajemy naszą grzeszność i bezsilność On przynosi nam moc pokonania naszej słabości.

Na drugim spotkaniu, które w zasadzie przebiegło podobnie świadectwo do dzieci mówiła Emilia.

W trakcie trzeciego spotkania pojawił się nowy element. Bartek wraz z księdzem Tomaszem przedstawili etiudę ewangelizacyjną przedstawiającą dialog człowieka, który bezpośrednio po śmierci trafia do biura szatana, który stawia go przed trudnym wyborem. Zgoda na śmierć kogoś na ziemi za cenę wielkiej fortuny lub rezygnacja z nagrody dla ocalenia jednego życia. Wybór człowieka okazał się być przerażający. Na koniec świadectwo do młodzieży powiedziała Kasia.

Ostatnie spotkanie skierowane do narzeczonych i małżeństw było identyczne z poprzednim, z tym, że świadectwo mówiła Danusia. Bardzo często po katechezach podchodzili do nas parafianie prosząc o rozmowę, bądź kontakt telefoniczny.

Cały zespół ewangelizacyjny uczestniczący w drugim dniu rekolekcji (ksiądz Tomasz, lider Zdzisław, Maciek K., Bartek C., Emilia Sz., Kasia S., Danusia K., Monika W. i Artur Sz.) odczuli potężne działanie łaski bożej głoszonej w katechezach i świadectwach. Cisza panująca na wszystkich spotkaniach była dowodem, iż Słowo Boże przenika serca słuchaczy. Serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi, wikariuszom i diakonowi za życzliwość, gościnność, a przede wszystkim współpracę.


Co zapamiętałem z drugiego dnia:

Zdzisław: po raz kolejny przekonuję się, że Pan Bóg powołuje świeckich do ewangelizacji i odnowy swojego Kościoła

Ksiądz Tomasz: po raz kolejny przekonuję się, że przyszłością Kościoła jest praktyka ewangelizacji ramię w ramię prezbiterów i świeckich

Maciek K.: moim zdaniem świadectwo spotkania się z żywym Jezusem jest tym, co trafia do ludzi najbardziej


W galerii można obejrzeć zdjęcia z dwóch pierwszych dni rekolekcji.