Kolejne czwartkowe spotkanie naszej Wspólnoty (16-ego maja br.) przeżywaliśmy w duchu miłości i szczególnego oddania naszego życia Duchowi Świętemu w tygodniu przed Uroczystością Jego Zesłania. Zebraliśmy się w salce przy Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach, by od godz.19.00 wołać: ,,Duchu przyjdź, Święty przyjdź, tchnij Swą moc, miłość tchnij”. Małgosie, prowadzące modlitwę skupiły się na miłości Boga ,,ale miłość Moja nigdy nie odstąpi odciebie – mówi Pan”. Dziękowaliśmy Bogu, śpiewając ,,miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest” i uwielbiając Go cytatami z Pisma Świętego, w których jest mowa o Jego bezinteresownej miłości.

Po drugiej modlitwie uwielbienia wysłuchaliśmy konferencji o Duchu Świętym, którą wygłosił nasz duchowy opiekun, ks.Tomasz. Na początku postawił pytanie: co wiemy o Duchu Świętym z kart Pisma Świętego? Następnie nawiązał do hasła tegorocznego koncertu ,, Siedlce dla Jezusa ” ,, DUCH I OBLUBIENICA MÓWIĄ; PRZYJDŹ ( Ap 22, 17). Kapłan tłumaczył, że są to ostatnie słowa objawienia, w których autorem natchniony woła do całego Kościoła: niech będzie więcej Ciebie w nas… bo świat odrzucił Jezusa. W dalszej części konferencji usłyszeliśmy, że w Starym Testamencie nie ma wprost mowy o Duchu Świętym, gdyż Żydzi nie wiedzieli, że Bóg jest w trzech Osobach. Bóg uznał, że jest pora (,, gdy nadeszła pełnia czasów „) i stopniowo pokazywał obecność Ducha Świętego ( np. podczas chrztu Pana Jezusa w Jordanie, objawienia na Górze Tabor ), aż do zapowiedzi Jezusa, że Duch Święty powie po Swoim Zesłaniu , co Apostołowie mają mówić.

Na zakończenie spotkania dzieliliśmy się doświadczeniami kiedy szczególnie wzywamy Ducha Świętego. Wspólna modlitwa do naszego kochanego Tatusia w niebie, który kocha nas bezinterosownie i wyśpiewany Apel Jasnogórski zakończyły nasz modlitewny wieczór.

Serdecznie zapraszamy na największe wydarzenie organizowane przez naszą Wspólnotę w Uroczystość Bożego Ciała na placu przed kościołem św. Józefa w Siedlcach, o godz.19.00.
,, DUCH I OBLUBIENICA MÓWIĄ; PRZYJDŹ”.

Opracowała: Jolanta Wołosiak