Dnia 17.12.2020 odbyło się nasze kolejne spotkanie formacyjne przez internet. Modlitwę poprowadziły Emilka i Kasia. Uwielbialiśmy Pana również poprzez śpiew, tym razem z zespołem TGD i Małe TGD.
Konferencję wygłosił ks. Tomasz, analizując perykopę z Ewangelii wg św. Łukasza (2,41-50): Dwunastoletni Jezus w Świątyni. Przedstawiona sytuacja miała miejsce podczas uroczystości Święta Paschy. Maryja z Józefem i Jezusem udali się do Jeruzalem jedną z dwóch dróg: 120 km po górach lub drugą łatwiejszą, lecz dużo dłuższą, bo liczącą 150 km. Jezus miał wtedy lat dwanaście, a Jego rodzice już troszczyli się o Jego wiarę. Jezus niezauważony został w świątyni a jego rodzice idąc już dzień drogi myśleli że podąża z krewnymi w stronę domu. Jednak nie znalazłszy go udali się z powrotem do Jerozolimy i po trzech dniach znaleźli go w domu Bożym.
W swoim rozważaniu ks. Tomasz skupił się na opisaniu świadectwa troski Maryi i Józefa o wiarę małego Jezusa, który przecież był Synem Bożym. Mimo to, Rodzice pieczołowicie rozwijali w Nim relację z Bogiem Ojcem poprzez praktyki religijne w domu i publiczne obchodzenie świąt Prawa Mojżeszowego.
Na następne spotkanie w realu i Mszę Świętą w intencji naszej Wspólnoty (Kościół pw. św. Józefa w Siedlcach) zapraszamy po Nowym Roku tj. w czwartek 7.01.2021.