RELACJA Z DNIA SKUPIENIA 
Nowe Opole (14.05.2011)

„ Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał…” Bóg, najlepszy reżyser i Pan naszego życia, wybrał nas i zaprosił do Domu Rekolekcyjnego w Nowym Opolu, w dniu, w którym Kościół wspominał św. Macieja, powołanego w miejsce Judasza do pełnienia posługi apostolskiej, a wybranego przez Jedenastu po rozeznaniu z woli Bożej .

 

Naszemu skupieniu też przyświecał podobny cel – z Bożą pomocą rozeznawać wolę Bożą, aby dokonywać właściwego wyboru, nie dając zwodzić się Złemu Duchowi. Temu służyły konferencje i homilia podczas Eucharystii. Nauczanie poprowadził nasz Opiekun Duchowy. Ksiądz posłużył się bogactwem doświadczeń mistycznych św. Ignacego Loyoli, które ów mistyk hiszpański opisał w „Ćwiczeniach duchownych” – „Reguły o rozeznawaniu duchów”. 


Poznaliśmy osiem reguł rozeznawania duchów, dzięki które mają uchronić przed błędnym rozeznawaniem uniemożliwiającym odnalezienie właściwej drogi i podjęcie decyzji zgodnej z wolą Bożą. 


Wpatrując się w Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, rozważaliśmy zasłyszane treści, medytowaliśmy Słowo Boże i prosiliśmy o światło. Po pierwszej adoracji (4 godziny) dzieliliśmy się w małych grupach swoimi odczuciami i doznaniami. Dzielenie było bardzo owocne. 


Ważnym momentem były wieczorne modlitwy (przed najświetszym sakramentem) za poszczególne osoby, pragnące podjąć decyzję o wyborze drogi życiowej. Trwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem i modliliśmy się, prosząc Pana o wskazanie właściwej drogi dla konkretnej osoby, która prosiła o wstawiennictwo. 


Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten błogosławiony czas, który nam dałeś i za wszystkie uzyskane łaski. Bądź uwielbiony i błogosławiony! Chwała Ci, Panie!