DZIEŃ SKUPIENIA
OPOLE NOWE (14.05.2011) 

 „ Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał…”

Bóg, najlepszy reżyser i Pan naszego życia, wybrał nas i zaprosił do Domu Rekolekcyjnego w Nowym Opolu, w dniu, w którym Kościół wspominał św. Macieja, powołanego z woli Bożej, do pełnienia posługi apostolskiej z Jedenastoma, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 

 Naszemu skupieniu też przyświecał podobny cel – z Bożą pomocą rozeznać swoje powołanie i dokonać właściwego wyboru, aby nie dać się zwodzić Złemu Duchowi. Temu służyły konferencje i homilia podczas Eucharystii, które wygłosił nasz Opiekun Duchowy. Ksiądz posłużył się wiedzą opracowaną przez św. Ignacego Loyolę, a zawartą w „ Ćwiczeniach duchownych”- „Reguły o rozeznawaniu duchów”. 

Poznaliśmy osiem reguł rozeznawania duchów, dzięki którym unikniemy błędów utrudniających nam odnalezienie właściwej drogi za Panem i podjęcie decyzji zgodnej z wolą Bożą. 

Wpatrując się w Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, rozważaliśmy zasłyszane treści, medytowaliśmy Słowo Boże i prosiliśmy o światło. Po adoracji dzieliliśmy się w małych grupach swoimi odczuciami i doznaniami. Dzielenie było bardzo owocne. 

Ważnym momentem były modlitwy za poszczególne osoby, które pragną podjąć decyzję o wyborze drogi życiowej. Trwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem i modliliśmy się, prosząc Pana o wskazanie właściwej drogi dla konkretnej osoby, która prosiła o wstawiennictwo. 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten błogosławiony czas, który nam dałeś i za wszystkie uzyskane łaski. Bądź uwielbiony i błogosławiony! Chwała Ci, Panie!