DOTKNIĘCI ŁASKĄ UZDROWIENIA
(Relacja ze wspólnotowego Dnia Skupienia. 24.11.2012)


W sobotę (24.11.2012 r.) zorganizowaliśmy Dzień Skupienia, dla tych osób z naszej Wspólnoty, które miesiąc wcześniej z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w rekolekcjach o uzdrowieniu wewnętrznym. W efekcie, treści konferencji o potrzebie uzdrowienia naszych ran wysłuchało prawie 60 osób z WJD (absolutny rekord frekwencji!).

 Na dzień skupienia nie złożyły się jedynie teoretyczne rozważania oparte o teksty biblijne, wiedzę psychologiczną i życiowe doświadczenie. Rozpoczęliśmy bowiem celebracją Eucharystii, a zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której przeżyliśmy modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne. Prowadzący ją kapłan zaprosił Chrystusa Pana, aby przeprowadził nas raz jeszcze przez kolejne etapy naszego życia (od poczęcia w łonie matki do chwili obecnej). Prosiliśmy Zbawiciela, by uzdrawiał wszystkie skutki naszych bolesnych doświadczeń, które mogą rzutować na nasz dzisiejszy obraz Boga, prowokować nałogi czy też budzić nieuzasadnione poczucie winy. Wszyscy doświadczyliśmy bliskiej obecności Boskiego Lekarza, za co chwała Mu teraz i w wieczności.
Oto program Dnia Skupienia (przeżytego w milczeniu!) ukazujący jego dynamikę.


Sobota 24.11.2012

9.00. Eucharystia

10.00. Konferencja I

11.00. Przerwa na ciastko

12.00. Konferencja II

13.00. Dzielenie w grupach

14.00. Obiad

15.30. Konferencja III

17.00. Adoracja z modlitwą o uzdrowienie

19.00. Zakończenie