Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 20.08 br rozpoczęło się od uwielbienia Naszego Króla tańcem. Siostra Patrycja prowadząca diakonię tańca poprowadziła cześć taneczną. Modlitwę poprowadziła siostra Edyta i siostra Małgosia. Nasza vice liderka Asia przedstawiła nam pytania do pracy w małych grupach. Były one kontynuacją tematyki Przymierza z poprzedniego spotkania.
1. Jak na chwilę obecną przyjmuję przymierze w kontekście słów J 3, 7 Musicie się na nowo narodzić.
Czy ja jestem świadomy, że Bogu na mnie zależy ?
2. Na jakich zasadach jest oparty mój stosunek do Boga?
a) Czy służę Bogu w bojaźni i strachu czy w miłości i oddaniu ?
b) Czy z trudem przychodzi mi powstrzymanie się od pewnych rzeczy zabronionych przez Boga?
c) Czy wolałbyś żeby pewnych przykazań, ani wymagań nie było?
Czy przyjmuję 10 przykazań Bożych, czy raczej się im sprzeciwiam na codzień?
3. Czy jestem gotów ponosić dla Boga straty, ofiary, wyrzeczenia?
Po wspólnym dzieleniu w grupach, uwielbialiśmy Jezusa w tańcu, siostra Patrycja nauczyła nas kolejnego układu. Na zakończenie naszego spotkania, udaliśmy się do naszego Kościoła, by adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O 21 zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i oddaliśmy hołd naszej Mamie.