Ewangelizacja na Festiwalu Życia w Kodniu (22.07.2008)


Od kilku lat Ojcowie Oblaci organizują inicjatywę zwaną „Festiwal Życia” adresowaną do młodzieży z całej Polski. W lipcu 2008 roku zjechało do Kodnia ponad 600 młodych ludzi z całej Polski oraz Ukrainy i Białorusi. Nasz duchowy opiekun ks. Tomasz został zaproszony przez organizatorów, aby pierwszego dnia wygłosić konferencję pt. „Bądźmy uczniami Chrystusa” (nota bene: takie było hasło całego festiwalu). Przytaczając świadectwa biblijne oraz świadectwa ludzi, których spotkał na swojej drodze duszpasterz wyjaśnił młodzieży, jaka jest różnica w byciu uczniem Chrystusa, a pozostawaniu jedynie Jego sympatykiem. Być uczniem Chrystusa to nie tylko wierzyć w Boga, ale też uwierzyć Bogu; to ufać Mu, a nie swoim zasługom; to poznawać Jego plany, jakie ma wobec każdego z nas. Być uczniem Chrystusa to pójść za Nim w nieznane. Prawdziwy uczeń idzie krok w krok za swoim Mistrzem, nie znając jego planów. Bardzo ważna jest żywa relacja z Bogiem i głęboka ufność Jemu samemu, gdyż bez tego trudno jest być Jego prawdziwym świadkiem w dzisiejszych czasach.
Na zakończenie konferencji ks. Tomasz przedstawił działalność naszej grupy, a niektórzy spośród nas dali świadectwo jej wpływu na relację z Jezusem.