Trzeci dzień ewangelizacji (11.marca)


SPOTKANIE UWIELBIENIOWE W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA

Rozpoczęło się o 9:00. Uczestniczyło w nim ok. 2000 młodzieży z różnych szkół ponadgimnazjalnych. Do animacji muzycznej zaprosiliśmy zespół GPS z Łukowa prowadzony przez ks. Rafała Jarosiewicza. Spotkanie prowadził nasz duchowy opiekun ks. Tomasz Bieliński.

Zaczęło się wielbieniem, w które na szybko włączyli się uczestnicy stojący najbliżej ołtarza. Ksiądz prowadzący porównał zatem tę sytuację do lodówki trzystrefowej o trzech różnych temperaturach w jednym przestrzeni. Najzimniej było pod chórem (bynajmniej nie ze względu na otwarte drzwi kościoła). Jednak z czasem zaczęło się robić gorąco.

W drugiej godzinie spotkania większość śpiewała i uważnie słuchała świadectw Davida i Magdy. Świadectwo Magdy dotknęło serc uczestników spotkania. Równie mocna była katecheza wygłoszona w formie kerygmatu przez Zdzisława – lidera naszej grupy. Najlepiej o tym świadczyło zasłuchanie młodzieży.

Później młodzież akademicka naszej grupy wystawiła pantomimę pt. „Chłopak z walizką”, która obrazowała z jaką siłą grzech potrafi zniewolić człowieka.

Jednak najcudowniejszym momentem była idealna cisza panująca w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu, która wprawdzie nie trwała dłużej niż 25 minut, ale było czymś wspaniałym, że Jezus miał ostatnie Słowo i Jemu została oddana chwała.


DA

Po południu 12 ewangelizatorów (połączone siły polsko-francuskie) miały spotkanie ze studentami w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego.