Ósmy dzień ewangelizacji (18.marca)


PRUS

Odbyły się dwa duże spotkania po 90 min.

Łącznie wzięło udział ok. 300 uczniów. Szkoła świetnie zorganizowała spotkanie od strony logistycznej i technicznej (bardzo dobre nagłośnienie itp.). Gdy w pewnym momencie mała grupa uczniów zaczęła przeszkadzać, Paweł poczynił uwagę, która okazała się bardzo skuteczna (wyciszyła „zawodników”). Opowiedziane chwilę później świadectwo Pawła (było przejrzyste) poruszyło serca i oczy słuchaczy. Na pierwszym spotkaniu choć było więcej osób, to zadano mniej pytań, niż na drugim gdzie było odwrotnie. Ania Z. zaskoczyła trafnymi odpowiedziami zarówno adresatów, jak i samych członków grupy ewangelizacyjnej. Wyraźnie odczuliśmy działanie Ducha św. Dobrze też poprowadziła jedno ze spotkań. Marek świetnie zastąpił Bartka w pantomimie. Justyna jak zwykle wspaniale zagrała swoją rolę.