Program edukacyjny realizowany w ramach cyklu

Siedleckie Spotkania Młodych pod hasłem: „Quo vadis”

EWANGELIA CZYNI ŻYCIE PIĘKNYM


Zakończyła sie trwająca dwa tygodnie ewangelizacja szkół średnich naszego miasta. Serdecznie dziękujemy Dyrekcjom wszystkich szkół i katechetom za umożliwienie przeprowadzenia spotkań.

Twarze naszych gości z Francji

Relacja z: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dnia ewangelizacji

Cel główny – Przekaz orędzia ewangelicznego do młodzieży siedleckich szkół średnich i studentów. Stworzenie środowisk stałej formacji chrześcijańskiej realizowanej w diecezji siedleckiej pod nazwą „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Cel operacyjny – Przygotowanie grupy młodych ludzi pod względem duchowym, merytorycznym i dydaktycznym do podjęcia zróżnicowanych form głoszenia Dobrej Nowiny.

Termin – 6.03.2008 – 22.03.2009 r.

Motywem do stworzenia projektu stała się dla nas trudna sytuacja młodego człowieka. Coraz wyraźniej można dostrzec degradującą młodego człowieka tendencję do „życia na luzie”. Owocem tego są konflikty z rodzicami, odrzucenie autorytetów i stałych wartości, co prowadzi do agresywnych zachowań, głębokiego smutku, poczucia pustki egzystencjalnej, odchodzenia do sekt, uzależnień, a nawet samobójstw. Ogół tych symptomów niepokoi nie tylko rodziców, ale również Kościół, którego czujemy się i rzeczywiście jesteśmy częścią.

Wymienione przejawy pełnych buntu zachowań są głośnym wołaniem o pomoc, tęsknotą za prawdziwymi wartościami i prawdziwą miłością, która szanuje godność człowieka. Ta miłość, która swe źródło bierze z osoby Jezusa Chrystusa, ma moc przemieniania życia każdego człowieka. Dlatego zapragnęliśmy głosić Dobrą Nowinę ubogim, którzy przeżywają w swoim życiu prawdziwą nędzę duchową. Takich przypadków w naszym mieście jest mnóstwo. Chcemy też by powstawały nowe środowiska, w których młody człowiek mógłby w sposób harmonijny realizować swoje życie, pogłębiać wiarę i rozwijać się osobowo.

W dniach 6-8 marca 2009 r. w domu rekolekcyjnym w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji Siedleckiej odbędą się rekolekcje dla kilkunastu osób z Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej. Tam młodzi ludzie zostaną przygotowani pod względem formacyjnym, merytorycznym i dydaktycznym, do tego by poprzez różne formy głoszenia Dobrej Nowiny mogli dotrzeć do swoich rówieśników.

Następnie w terminie 9-20 marca br. trzy grupy kilkuosobowe będą odwiedzać siedleckie szkoły ponadgimnazjalne i obie uczelnie. Będzie to czas ogłoszenia kerygmatu, czas świadectwa a także oddziaływanie poprzez muzykę, teatr, pantomimę.

Do pomocy w realizacji projektu zaprosiliśmy ośmioosobową grupę młodzieży francuskiej ze wspólnoty Jeunesse – Lumiere założonej przez belgijskiego zakonnika Ojca Daniela Ange.

Młodzież zostanie zaproszona na dwa duże wydarzenia zwane Spotkaniami Uwielbienia. Pierwsze z nich odbędzie się 11 marca w kościele św. Józefa w Siedlcach o godz. 9.00. A drugie 12 marca o godz. 19.00 w Sali wielofunkcyjnej KLO przy ulicy Sokołowskiej 124.

W dniach 21 i 22 marca br. zostanie wystawiony w Sali wielofunkcyjnej KLO o godz. 19.30 spektakl ewangelizacyjny zrealizowany na podstawie książki o. Daniela Ange „Zraniony Pasterz”.

Adresatom projektu zostanie zaproponowana możliwość włączenia się w życie wspólnoty, gdzie będą mogli wśród innych osób świadomie przeżywać swoją wiarę, rozwijać się osobowo, nabierać dojrzałości chrześcijańskiej, zaangażować się z życie Kościoła.

Projekt zakłada pomoc wszystkich ludzi dobrej woli poprzez modlitwę, drobne ofiary duchowe i materialne a także zaangażowanie na dowolnym polu tej inicjatywy.

Wyrażamy wdzięczność Jego Ekscelencji Zbigniewowi Kiernikowskiemu, Biskupowi Siedleckiemu za akceptację inicjatywy i pasterskie błogosławieństwo.

Prezydentowi Miasta Siedlce Panu Wojciechowi Kudelskiemu wyrażamy wdzięczność za poparcie, pomoc i objęcie Honorowego Patronatu nad projektem.