PIERWSZY DZIEŃ EWANGELIZACJI
(PONIEDZIAŁEK 15.03.2010)

Spotkanie z Panem Prezydentem

Rano ks. Tomasz i Zdzisław zaprowadzili trójkę naszych Gości na spotkanie z panem Wojciechem Kudelskim, Prezydentem Miasta Siedlce, który z wielkim entuzjazmem przyjął młodych ewangelizatorów. Pan Prezydent był głęboko poruszony świadectwem Francuzów o ich życiu w szkole „Młodzi – Światło” oraz misji głoszenia Jezusa skierowanej do młodych rówieśników. Na koniec spotkania Pan Prezydent wręczył naszym Gościom upominki z logiem naszego miasta.
 
Liceum im. Żółkiewskiego

Podczas pięciu spotkań dało się odczuć wzajemne uzupełnianie dwóch grup tworzących jedną ekipę ewngelizacyjną. Ewangelizatorzy odczuli dobre przyjęcie ze strony młodych. Wiele wskazywało na to, że uczniowie mieli podstawy wychowania katolickiego, ale brakowało im osobistego spotkania z Jezusem. 
Spotkania przebiegały płynnie. Duch Święty działał i można było doświadczyć jedności między grupą z Francji i Polski. Był nawet krótki moment na zadawanie pytań przez uczniów. Poczucie wspólnoty budowało również to, że polskie piosenki były śpiewane także przez naszych braci z Francji.

Technikum Elektryczne

Wszystkie trzy spotkania potoczyły się harmonijnie. Ponieważ podobnie jak w liceum zespół ewangelizujący składał się z połączonych sił (grupa polska i francuska) potrzeba było znaleźć środek równowagi przy prezentacji. Animujący spotkanie starali się być elastyczni, aby dobrze rozeznawać, kto ma się czym zająć. Obie grupy bardzo skutecznie się uzupełniały. Z jednej grupy ktoś mówił świadectwo, a z drugiej kerygmat (podstawowe orędzie o zbawieniu). Ta kolejność była dobra, bo osoba mówiąca kerygmat mogła bazować na wypowiedzianym wcześniej świadectwie. Bardzo poruszająco proklamowała kerygmat Virginie. Świadectwa polskie były również dopracowane i trafiały do młodzieży.