DZIESIĄTY DZIEŃ EWANGELIZACJI

(PIĄTEK 26.03.2010)


Spotkanie rozpoczęliśmy śpiewem. Młodzież powoli włączała się do wspólnego śpiewania. Zdzisław przedstawił Akademicką Grupę Ewangelizacyjną, a ksiądz Tomasz zaprezentował program spotkania. Następnie chłopcy ze wspólnoty Cenacolo spod Tarnowa podzielili się swoim doświadczeniem wiary. Łukasz powiedział świadectwo, w jaki sposób dzięki Bogu i wspólnocie wyszedł z nałogu narkomanii i nie tylko. Natomiast Pero z Chorwacji opowiedział o założeniach wspólnoty, która narodziła się najpierw w sercu zakonnicy, siostry Elwiry. Chciała ona pomagać uzależnionym osobom. Ich wspólnota w głównej mierze opiera się na modlitwie różańcowej, modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i na pracy. Fenomenem jest fakt, że w ciągu 26 lat istnienia tej wspólnoty, dzięki tej metodzie z nałogu wychodzi 80% uzależnionych, podczas, gdy stosując tradycyjną terapię (psychiatrzy i lekarstwa), jedynie 25 %.

W następnej części spotkania głos zabrał pan Jan Pospieszalski (muzyk, dziennikarz, publicysta). Nasz gość swe wystąpienie rozpoczął od zaśpiewania piosenki zespołu Skaldowie. Następnie pan Jan wygłosił konferencję na temat seksualności. Mówił także o wpływie mediów na nasze życie. Prelegent został bardzo dobrze przyjęty przez uczniów, czego dowodem były gromkie brawa. Po konferencji narzeczeni Dorotka i Jacek podzielili się świadectwem życia w czystości przedmałżeńskiej i wstąpienia do Ruchu Czystych Serc. Na koniec spotkania został wystawiony Najświętszy Sakrament. Był to czas na osobistą modlitwę i modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie zranionych serc animowaną przez ks. Tomasza. Gdy Jezus w Najświętszym Sakramencie przechadzał się pośród nas, mogliśmy powierzyć mu sprawy, które głęboko leżą w naszych sercach. Uczniowie głęboko przeżyli ten moment, a wychodząc z kościoła wielu z nich dziękowało nam za zorganizowanie tego spotkania.