DRUGI DZIEŃ EWANGELIZACJI
(WTOREK 16.03.2010)


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica

Podczas sześciu spotkań dało się odczuć ducha wspólnoty i jedności. Grupy polska i francuska bardzo dobrze rozumiały się między sobą. Na twarzach ewangelizatorów widoczna była radość. Dwie osoby z grupy polskiej głosiły kerygmat. Na początku każdego spotkania razem z grupą z Francji przedstawiała się nasza grupa ewangelizacyjna.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa

W trakcie czterech spotkań obie grupy wzajemnie się uzupełniały. Wypowiadane świadectwa były poruszające. Czuć było w nich znak Bożej obecności. Młodzież była radosna i uważna. Podczas spotkań nie było pytań. jednak pojawiły się one po wyjściu z klasy.

Duszpasterstwo Akademickie

Ewangelizatorzy zostali ciepło przyjęci przez studentów. Niewielkie grono osób uczestniczących w spotkaniu spowodowało, że panowała na nim przyjazna atmosfera. Był czas również na to, by obie grupy (polska i francuska) porozmawiały między sobą, co je do siebie zbliżyło.

Dom Pomocy Społecznej

Bracia z Francji byli przygotowani do tego, by mówić również do starszych. Świadectwo Virginie było powiązane z cierpieniem, które obecne było w szczególny sposób w tym miejscu. Na końcu spotkania pewna osoba podeszła do Virginie dziękując bardzo za świadectwo. Następnie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Domu Opieki Społecznej. Grupa została obdarowana upominkami, które wykonane zostały przez pensjonariuszy placówki.