TRZECI DZIEŃ EWANGELIZACJI

(ŚRODA 17.03.2010)


Liceum im. Królowej Jadwigi

Dzisiaj w liceum jednocześnie ewangelizowały dwie grupy młodzieży. Pierwsza grupa miała dwa spotkania. Wszystkie osoby czynnie brały udział w ewangelizacji. Niektórzy po raz pierwszy animowali spotkanie. Podczas spotkań była otwartość na Ducha Świętego, elastyczność i współpraca. Nie pojawiły się żadne pytania.
Druga grupa przeprowadziła osiem spotkań. Z polskiej grupy przybyło dużo osób. Następowała częsta rotacja. Wszystkie spotkania były pełne pokoju. Na koniec dyrekcja szkoły zaprosiła całą grupę na obiad.

Duszpasterstwo Akademickie

Na każdej z trzech katechez było średnio po kilkunastu studentów. Panowała przyjazna atmosfera. Bardzo często przekraczany był czas spotkań, ponieważ studenci zadawali dużo pytań. Widać było, że przeżyli już spotkanie z Jezusem, dlatego pytania były głębokie i konkretne. Studenci byli uważni i otwarci. Bardzo dobrze przyjęli orędzie do nich głoszone.