SZÓSTY DZIEŃ EWANGELIZACJI

(PONIEDZIAŁEK 22.03.2010)


Technikum Ekonomiczne

Odbyło się pięć spotkań. Każde spotkanie rozpoczynało się modlitwą w gronie animatorów. Tworzyła ona jedność między ewangelizatorami. Duch Święty działał. Każdy miał przydzieloną funkcję. 
Przy prezentacji szkoły niektórzy mówili świadectwo o tym, co daje im bycie w grupie. Po świadectwie i kerygmacie była chwila przerwy, by uczniowie mieli czas na refleksję i modlitwę.

Technikum Samochodowe

Odbyły się dwa duże spotkania półtoragodzinne. Dodatkowo byliśmy na jeszcze jednej lekcji religii. Ksiądz Tomasz poprowadził katechezę. Pomimo dużej grupy uczniów wszyscy byli zasłuchani. Katecheza wygłoszona w ciekawy sposób skupiła uwagę uczniów, która towarzyszyła im do końca spotkania. Przykłady przytoczone w katechezie trafiały do młodzieży. Na twarzach niektórych osób można było zobaczyć wzruszenie i łzy. Spotkania kończyły się modlitwą oddania życia Jezusowi.