ÓSMY DZIEŃ EWANGELIZACJI

(ŚRODA 24.03.2010)


Kolejówka

Na spotkaniu w Kolejówce uczestniczyło ponad 120 osób. Według niektórych osób był to najpiękniejszy dzień z całej ewangelizacji. Spotkanie rozpoczęło się konferencją księdza Tomasza. Trwała ona około godziny. Konferencja była bardzo mocna. Na twarzach uczniów widać było wzruszenie. Następnie Maciek podzielił się swoim świadectwem. Było ono bardzo czytelne. Po świadectwie śpiewaliśmy piosenkę, która była wstępem do kerygmatu, który wygłosił Bartek. Mówił poważnie i bardzo przystępnie. Wszyscy uważnie słuchali. Potem wspólnie pomodliliśmy się. Po modlitwie Ania zaprezentowała naszą grupę. Mówiła pewnie i bardzo przejrzyście.

Technikum Samochodowe

W Technikum Samochodowym odbyły się dwa spotkania trwające po półtora godziny. Grupa była dobrze zaprezentowana. Animujący spotkanie wzajemnie się uzupełniali. Niestety, młodzież niezbyt chętnie angażowała się w śpiew. Natomiast po świadectwie Piotra zapadła cisza świadcząca o głębokim zastanowieniu się nad usłyszanymi treściami. Konferencję wygłosił pan Robert Tekieli. Temat, który podjął (zagrożenia wiary) ostał dobrze przyjęty przez uczniów.