WIECZÓR CHWAŁY

(ZWIASTOWANIE 2010)


Program spotkania był bardzo bogaty. Opowiedzieliśmy uczestnikom spotkania o inicjatywach podejmowanych przez naszą grupę, która otwarta jest na każdego, kto chce spotkać Jezusa i pogłębić swoją relację z Nim. Wyjaśniono uczestnikom, w jakim celu organizowane są WIECZORY CHWAŁY, które przyciągają coraz więcej osób poszukujących Boga i wprowadzających nas w zażyłość z Jezusem.

Wielbiliśmy Pana modlitwą i pieśnią. Towarzyszył nam zespół muzyczny w licznym składzie. Dziękujemy Ci Jezu za te piękne pieśni, które dynamizują spotkanie, rozpalają serca i wnoszą radość ze spotkania z Tobą! 

Zaproszeni spod Tarnowa dwaj Bracia ze Wspólnoty Cenacolo dali świadectwo swojej wiary. Łukasz mówił, jak bardzo pogubił się w życiu i o tym, że o własnych siłach nie byłby w stanie podnieść się, ale dzięki Cenacolo odzyskal wolność od narkotyków i innych uzależnień oraz pogłębił swoje życie duchowe.

Brat Peter z Chorwacji przedstawił , jak wygląda życie we Wspólnocie, która powstała 27 lat temu we Włoszech i przygarnia młodych, zbuntowanych, uzależnionych ludzi, szukających sensu i radości życia. Wspólnota, do której trafił dzięki Bożej Opatrzności jest szkołą życia. Żyją na własny rachunek dzięki Jezusowi, utrzymując się z pracy. Dużo modlą się na różańcu i adorują Najświętszy Sakrament, który jest w każdym domu (takich domów jest już 60 w różnych krajach).

Bardzo wzruszająca była pantomima. Zobaczyliśmy, jak łatwo zagubić się młodemu człowiekowi, jak niepostrzeżenie odchodzi od Jezusa i daje się osaczyć złu, aż do kompletnego upadku. Wtedy przychodzi Jezus, podnosi, przytula, ociera łzy i życie staje się znów piękne. Taki jest nasz Pan. Bądź Panie uwielbiony i wywyższony!

W nawiązaniu do pantomimy Bartek wygłosił piękny kerygmat, w którym podkreślił, iż mając własny sposób na życie popadamy w uzależnienia, jesteśmy skrępowani i już nie możemy zrobić kroku. Wtedy naprzeciw wychodzi Bóg i obdarza miłością. Bartek bardzo ciekawie zinterpretował konanie Jezusa na krzyżu, który jest symbolem grzechu. Jezus umierając krzyż zasłonił przed ludzkością swoim własnym ciałem. Potrzeba tylko Mu zaufać i oddać swoje życie. ON UMARŁ, ZMARTWYCHWSTAŁ I POWRÓCI!

Jakby na potwierdzenie tych słów przyszedł Jezus do nas w Najświętszym Sakramencie. Wielbiliśmy Go i wsłuchiwaliśmy się w słowa modlitwy, które wypowiadali Ksiądz, Zdzisław i Ula. Modlitwa płynęła z serca, abyśmy doświadczyli zwiastowania i Bożej miłości, aby spływała ona do naszych serc, do naszych rodzin i rozlewała się na całe miasto, aby nastąpiło przebudzenie i nawrócenie wszystkich mieszkańców.

Nadzwyczaj szybko upłynął czas spotkania. Ks. Tomasz serdecznie podziękował wszystkim, którzy umożliwili młodzieży wyjście do szkół z Dobrą Nowiną: p. Prezydentowi Miasta Siedlce za honorowy patronat i wsparcie finansowe, wszystkim sponsorom, bez których trudno byłoby przeprowadzić to dzieło, Braciom ze Wspólnoty Cenacolo, zespołowi muzycznemu. Lista podziękowań była dosyć długa. Wszystkim, którzy wsparli dzieło ewangelizacji BÓG ZAPŁAĆ!

Odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego zakończyliśmy spotkanie. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI.