EWANGELIZACJA W ŁOSICACH

Rekolekcje adwentowe (15-19.12.2010)


Poraz kolejny Biskup Siedlecki obdarzył nas zaufaniem, powierzając poprowadzenie rekolekcji adwentowych w parafii św. Zygmunta w Łosicach. We wrześniu br. rozpoczęły się tam misje ewangelizacyjne, które potrwają do czerwca 2011 roku. Jednym z głoszących nauki jest nasz duchowy opiekun – ks. Tomasz.

Ponieważ grudniowe rekolekcje, które poprowadzimy mają mieć charakter ewangelizacyjn, dlatego zbudowane będą na schemacie Kursu Filip. Wkrótce podamy więcej szczegółów. Tymczasem prosimy każdego z członków AGE o rozeznanie swojego miejsca w tym Bożym dziele, a wszystkich odwiedzających naszą stronę o modlitwę w tej intencji.